Перше, що внесете у свій дім, – нехай будуть книги…   

О.Довженко

Шановні наші користувачі!

У свій час відомий англійський філософ Френсіс Бекон виділив три геніальних винаходи: винайдення компасу, пороху та книгодрукування. Він із захопленням писав, що ці три речі повністю змінили усю подобу та стан речей у Європі, в усьому світі та викликали незчисленні зміни. З появою книгодрукування з’явились перші бібліотеки.

Бібліотека – заклад незвичайний. Ще здавна вона посідала важливе місце у житті людини. Це фундамент освіти і самоосвіти. За своєю сутністю вона є берегинею людської мудрості, зафіксованої у документальній формі.

      

Понад сорок п’ять років гостинно відкриває свої двері читачам бібліотека  ВПГБУ.  А з 2017 року, після об’єднання двох училищ міста до послуг користувачів –  ще й бібліотека будівельного відділення.

Бібліотека – інформаційний і культурний центр, а крім того, ще й куточок психологічного розвантаження. І тому головними завданнями бібліотек Вищого професійного гірничо-будівельного училища  є:

  • вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;
  • повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу ;
  • залучення до читання та розвиток читацької компетентності учнів;
  • оновлення змісту бібліотечного обслуговування читачів на основі впровадження сучасних технологій.

Відомо, що «серце» бібліотеки – її фонд. Універсальний за змістом, він сьогодні  нараховує  (в обох відділеннях) біля 40 тисяч примірників.

Поповнюється фонд бібліотек через видавництва «Знання», «Кондор», «Каравела», «Фактор», за кошти державного бюджету та за рахунок передплати періодичних видань.

У бібліотеку прийшло нове покоління читачів, які вільно користуються комп’ютерною технікою та Інтернетом. Користувачі бібліотек ВПГБУ мають вільний доступ до технічних засобів одержання та засвоєння інформації.

Для зручностей учнів бібліотеки мають читальні зали, абеткові та систематичні каталоги, картотеки підручників та періодичних видань, буклети, інформаційні бюлетені, рекомендаційні списки літератури, які складені по всіх професіях, за якими навчають в нашому навчальному закладі, а також на актуальні теми сьогодення  (історія України, екологія, шкідливі звички), медіатеки, які  поповнюються за рахунок методичних матеріалів НМЦ ПТО, матеріалів мережі Інтернет, інших веб – ресурсів. Щоб задовольнити читацький попит з окремих тем у бібліотеках формуються тематичні папки. Основні відомості про бібліотеки можна одержати, якщо ознайомитись з  паспортами бібліотек. Вони щорічно оновлюються, враховуючи зміни, які відбуваються в бібліотеках.

Завдяки комп’ютерній програмі «Sоната» з 2018року  бібліотекарі ВПГБУ отримали електронний супровід роботи. У бібліотеках розпочато створення автоматизованого обліку фондів.

Бібліотека гірничого відділення обслуговує читачів до 20 години. Ввечері вони мають змогу у комфортних умовах підготуватися до занять, вибрати книгу, почитати періодику або просто поспілкуватися.

Щоб книга увійшла в  життя учня бібліотеки ВПГБУ проводять індивідуальну і масову просвітницьку роботу. Одним із ефективних засобів  є наочні форми пропаганди. Дані багатьох досліджень твердять, що 80% інформації сприймається за допомогою зору. Більша частина бібліотечного фонду протягом навчального року проходить через книжкові виставки, які створюються до знаменних дат, висвітлюють події сьогодення,  присвячені  певній  темі, творчості письменника або одній книзі.

Бібліотека – це не лише книги, а й проведення рекомендаційних форм роботи: оглядів, конференцій, годин спілкування, усних журналів, уроків мужності, тематичних екскурсій, конкурсних ігор тощо. Допомагає в їх підготовці та проведені читацький актив бібліотеки. Ми щиро вдячні їм за допомогу. Бібліотечні працівники  та активісти завжди чекають і раді бачити якомога більше читачів на наших заходах.

Ми намагаємося, щоб жоден з них не пройшов буденно, був змістовним, креативним, насиченим цікавою інформацією, доповненим музичним супроводом, аудіо та відеоматеріалами.

Бібліотекарі працюють в тісній співдружності з педагогічним колективом, вихователями гуртожитку, міською публічною бібліотекою.

«Ріднити людей з книгою, відкриваючи їм красу і силу слова – що може бути достойнішим», – писав О. Гончар. Сьогодні працівники бібліотек ВПГБУ – спеціалісти з великим досвідом роботи.  І, в силу своїх здібностей і вмінь, намагаються її виконувати якнайкраще. Звичайно хотілось би мати ідеальні результати своєї роботи, бачити наших учнів взірцем вихованості, культури, освіченості. Але ті основи інформаційної культури, які отримують наші учні через культурно – просвітницькі заходи теж дають певні результати. І ми маємо надію, що набуті ними знання матимуть практичну цінність в майбутньому.

  • Share :