Очолює комісію Овчар Альона Станіславівна викладач української мови, української і світової літератури, викладач ІІ категорії .

         До складу методичної комісії з виховної роботи входить 30 педагогічних працівників.

        Методична робота членів комісії сконцентрована навколо роботи за єдиною методичною проблемою:

      Розвиток творчої особистості учня, як шлях до формування інноваційної особистості

          Мета роботи:

– удосконалення методичної майстерності класного керівника та майстра в/н, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність;

– розвиток учнівського самоврядування;

– впровадження ППД з виховної роботи;

– підтримання та укріплення училищних традицій, що сприяють створенню загальноучилищного колективу;

– робота з учнями, які потребують додаткової уваги;

– формування особистісних рис молодих громадян України;

– робота над поповненням комплексно-методичного забезпечення виховної роботи.

У 2019-2020 н.р. робота методичної комісї з виховної роботи ВПГБУ  буде спрямована на реалізацію питання «Розвиток творчої особистості викладача та учня, як шлях до формування інноваційної особистості».

      Робота класних керівників, майстрів в/н училища спрямована на:

 •  формування в учнівських колективах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій, розуміння їхнього значення в особистісному розвитку та місце у соціально-економічному розвитку держави;
 • збереження національної культури, традицій та звичаїв народів, що проживають в Україні, підтримку почуття національної самосвідомості у поєднанні з розумінням місця і ролі свого народу і країни в розвитку світової культури;
 • розвиток творчих можливостей і здібностей учнів;
 • виховання в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • розвиток конкретних інтелектуальних, вольових, емоційних, фізичних здібностей та якостей вихованців;
 • виховання особистості в колективі; формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, вміння дипломатично виходити з конфліктних ситуацій;
 • використання можливостей учнівського самоврядування у вихованні активної соціальної позиції учнів, розвитку їх уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення;
 • впровадження сучасних виховних систем у педагогічну практику.

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

 

Форми проведення виховної роботи:

– загальноучилищні лінійки;

– виховні години;

– зустрічі з відомими людьми;

– читацькі конференції;

– диспути, тематичні та розважальні вечори;

– ігри, свята;

– турніри;

– волонтерський рух та ін.

СКЛАД КОМІСІЇ:

 • Сакун О.П. – заступник директора с ВР
 • Гришко О.О. – бібліотекар
 • Стромило О.І. – керівник фізвиховання
 • Завалко Л.В. – практичний психолог
 • Колокот М.В. – педагог соціальний
 • Копил Л.О. – бібліотекар
 • Бондаренко Т.І. – викладач
 • Марчук І.П. – викладач
 • Давидова Р.О. – викладач
 • Скрипник Л.В. – викладач
 • Грицак І.М. – викладач
 • Кравченко О.В. – вихователь
 • Іващенко І.В. – викладач
 • Федорова М.В. – викладач
 • Рябич В.М. – викладач 
 • Та всі майстри виробничого навчання.

 

 • Share :