ХТО ТАКИЙ ПСИХОЛОГ?

     Раніше людей, які зверталися до психолога, вважали психічно нездоровими. Проте, в сучасних умовах, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми. Люди стали дедалі частіше користуватися послугами психолога.
     Психолог – фахівець, що здобув психологічну освіту.
Психологічна – це не медична освіта, і тому психолог (на відміну від психіатра) не має права виписувати ліки. Області застосування його знань психологічне консультування здорових людей. Роботою психолога є виступати певним дзеркалом, дати людині можливість побачити своє життя, проблеми збоку. Застосувати все те, що може допомогти звести містки між собою і собою, собою і людьми. Не треба думати, що психологи змінюють життя, ні – психолог довго слухає клієнта після чого допомагає знайти вихід з різних ситуацій. Шляхи вирішення проблем закладені в самій людині, необхідно лише допомогти усвідомити їх.

Чи дає психолог поради?

     У процесі надання психологічної допомоги психолог прагне до того, щоб приймати клієнта таким, який він є, створити умови для його самовизначення й особистісного зростання, а також до того, щоб він по-новому подивився на власну поведінку. Тому, як правило, психологи не дають поради. Там де це доречно, психологи воліють надавати  інформацію, тому що познайомити з інформацією – це не те ж саме, що дати пораду. Поради належать тому, хто їх дає. Інформація ж належить клієнтові, він може її використовувати тоді й так, як вважає за потрібним, або ж повністю проігнорувати їх.

До психолога може звертатися будь – хто з учасників навчально – виховного процесу (батьки, педагоги, учні) з різноманітними питаннями, які стосуються, наприклад: 

– Проблем поведінки учнів (впертість, підвищена тривожність, сором’язливість порушення навчальної дисципліни, …)
– Агресивності, жорстокості, насилля у родині і серед однолітків
– Проблем усиновлення, опікунства
– Проблем  неуспішності в навчальній діяльності, пропусків занять
– Особистих та сімейних проблем
– Проблем батьки-діти (проблема другої дитини, непорозуміння в стосунках з батьками – дітьми вдома, допомога під час розлучення, втрати  одного із батьків тощо)
– Конфліктів в системі «педагоги-батьки»
– Проблем у стосунках “педагог – учень”
– Проблем у стосунках «педагог – педагог»
– Міжособистісних стосунків  учнів, конфліктів з одногрупниками
– Виходу із депресивних, стресових станів
– Проблем лідерства
– Крадіжок
– Дружби, кохання
– Попередження та подолання шкідливих звичок, залежностей
– Статевого виховання, статевих стосунків в ранньому віці, ранньої вагітності
– Шляхів покращення соціально-психологічного клімату в групі
– Адаптаціі в колективі
– Самовдосконалення (пізнання себе, власних здібностей, можливостей, бажання краще вчитися, розвиток пізнавальної сфери)
– Ціннісних орієнтацій, самореалізації в житті
– Суїцидальних роздумів та суїцидальної поведінки учнів.

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Функції та основні напрямки роботи:

  • Соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.
  • Просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо.
  • Вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (групи).
  • Соціально-перетворювальна функція – соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів, з метою подолання життєвих труднощів.
  • Консультативна функція з питань соціальної допомоги учням, батькам, педагогічним працівникам.
  • Профілактична функція з питань дотримання соціальних норм та правил поведінки, ведення здорового образу життя, попередження негативних явищ та протиправних дій в учнівському середовищі.

Графік роботи соціального педагога

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота, Неділя
7.45 – 16.15 7.45 – 16.15 7.45 – 16.15 7.45 – 16.15 7.45 – 16.15 вихідний

Написати Листа із зверненням можна на електронну пошту: kolokotmv@gornoe.com.ua

  • Share :