Найважливішою умовою існування правової держави є наявність громадянського суспільства. Україна, проголосивши себе правовою державою, перебуває сьогодні лише на початковій стадії розвитку такого суспільства, яке у свою чергу, неможливе без активних громадян. Адже будувати нову незалежну державу можуть лише ті, хто розуміє, що права людини священні, що за них потрібно боротися, що вони не існують без обов’язків. А оскільки будуватимуть нову країну сьогоднішні учні, то активну в правовому плані людину необхідно розвивати змалку, особливо в шкільному віці.

Правоосвітня та правовиховна робота є одним із напрямків діяльності нашого навчального закладу.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати учнів, батьків, педагогів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

Мета правоосвітньої та правовиховної роботи в училищі:

– формування в учнів правової свідомості, як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній ситуації.

Завдання:

– підвищення рівня правової освіти та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

– формування в учнів правових почуттів та вироблення навичок і звичок правомірної поведінки;

– подолання помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки;

– формування в учнів активної позиції у правовій сфері (нетерпимість до різноманітних правопорушень та потреб активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб).

Презентація “Правопорушення”

  • Share :