План методичної роботи на 2022-2023н.р.

Методичний паспорт

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 2019-2021 н.р

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 2019-2020 н.р

Аналіз роботи за минулий навчальний рік

Методична робота у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі здійснюється згідно Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу.

   Головним завданням методичної служби ВПГБУ у 2018-2019 н.р. було:

спрямувати роботу з працівниками на удосконалення їх педагогічної майстерності, сучасний підхід до підготовки конкурентоспроможного робітника, пошук нових форм навчання з використанням інноваційних та комп’ютерних технологій, поповнення комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів, розвитку та виховання особистості.

     Основною формою організації навчально-виховного процесу у будь-якому навчальному закладі є урок. Тільки від ефективності уроку залежить якість знань учнів та кваліфікація випускника. Тому робота колективу була спрямована на реалізацію методичної проблеми(ІІІ рік): Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання.
      Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми училища члени методичних комісій впроваджували в навчальний процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери як на уроці, так і в колективі педагогів.
    Для здійснення методичної роботи в училищі працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Надають допомогу педагогам у підвищенні фахового рівня 4 методичні комісії:
–          загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін;
 • автомобільного та залізничного транспорту;
 • громадського харчування та легкої промисловості;
 • з виховної роботи.

Мета діяльності комісій – надання дієвої, практичної допомоги викладачам, майстрам в/н, підвищення їх педагогічної майстерності, організація самостійної роботи в плані оволодіння новими знаннями та їх застосування.  За навчальний рік було проведено 38 засідань методичних комісій. Змістом їх роботи стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичної комісії є моделювання фрагменту уроку, розв’язування ситуаційних задач, проведення майстер-класів, обмін досвідом, вивчення передового педагогічного досвіду.

В училищі створено віртуальний методичний кабінет, який моделює зміст професійної діяльності, забезпечує мережеве партнерство з питань науково-методичної роботи, навчально-виробничої, виховної роботи, питань психологічної служби та інших підрозділів. Електронний методичний кабінет містить папку «Методична скринька» та «Навчальні предмети» а також «Загальну папку», яка є почтовим ящиком для кожного педагогічного працівника.

       Папка «Навчальні предмети» містить методичні розробки до уроків, мультимедійні презентації, відеоматеріали, різні види завдань для контролю знань учнів. Методична скринька містить всі необхідні для викладачів методичні матеріали: рекомендації від НМЦ ПТО, розробки кращих уроків теоретичного та виробничого навчання, міні-посібники для учнів та викладачів, індивідуальні завдання та інше. Це скринька авторських напрацювань викладачів училища. Це джерело педагогічної творчості, інновацій, власного пошуку кожного педагогічного працівника нашого закладу. Матеріалами можуть користуватися усі працівники, особливо молоді педагоги.

Із метою реалізації головних положень науково-методичної проблеми й упровадження в практику роботи освітніх інноваційних технологій у поточному році було організовано та проведено методичні семінари, засідання МК, організовано роботу творчих груп таких як:

 • «Бінарні уроки фізики як засіб до підвищення якості знань учнів» (керівник Давидова Р.О.). За поточний рік проведено 5 відкритих бінарних уроків. Один із них з фізики та спецтехнології було проведено викладачами Давидовою Р.О. та Дробахою І.О. для викладачів фізики і математики ПТНЗ області 26.03.2019р.
 • Продовжує роботу творча група з розробки електронних тестів для контролю знань та створення відеоматеріалів до уроків(керівники Кривенко О.І.(теоретичне навчання), Микитін А.В.(виробниче навчання). Уже створено близько 35 відеороликів до уроків теоретичного та виробничого навчання.
 • Також продовжує роботу творча група «Опорні конспекти на уроках спеціальних предметів як ефективний засіб вивчення матеріалу» (керівник Скрипник Л.В.).
 • Організовано курси з розробки електронних засобів навчання(керівник Кузьменко А.В.)

 Робота цих груп направлена на надання допомоги молодим працівникам та створення КМЗ до уроків з метою підвищення ефективності уроку.

У поточному році в рамках реалізації єдиної методичної проблеми було змінено порядок проведення атестації педагогічних працівників. Зміни спрямовані на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за яким визначаються відповідність займаній посаді працівника, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 Для реалізації єдиної методичної проблеми щомісяця методистами спільно із заступниками директора складається графік відвідування і взаємовідвідування уроків та позакласних заходів. У графіку вказується мета відвідання педагогічного працівника.

У поточному році на належному рівні були проведені відкриті уроки на тему:

 • «Будова та принцип дії акумуляторної батареї», бінарний урок фізики та будови автомобіля, викладачі Кривенко О.І., Давидова Р.О.
 • «Магнітне дуття», бінарний урок для викладачів фізики ПТНЗ, викладачі Давидова Р.О. Дробаха І.О.
 • «Підприємство в системі ринкових відносин», урок з основ економіки, викладач Харлінська З.Є.
 • «Технологія приготування різних видів стейків», майстер Ганонченко І.Ю.
 • «Кулінарна механічна обробка риби. Приготування напівфабрикатів», майстер Шишло Л.М.
 • «Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Четвертий Універсал УЦР. Бій під Крутами». бінарний урок історії України та української літератури, викладачі Грицак І. М. та викладач української літератури Овчар А. С.

     У 2018-19 н.р. учні взяли участь у обласних та регіональних конкурсах.

А саме:

 1. Обласний літературний конкурс «Відлуння заповітів земляків». ІІІ-є місце посіла учениця групи 5/16 Іванютенко Карина(викладач Овчар А.С.)
 2. Обласний історичний конкурс «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої». І-е місце посіла учениця групи 5/16 Севостьянова Валерія(викладач Лопушенко І.П.)
 3. Обласний мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка. 5-е місце посів учень групи Т-2/18 Хрома Владислав(викладач Овчар А.С.)
 4. Переможницею міської вікторини з питань  історії, географії, економіки та культури Республіки Молдови стала учениця першого курсу Клєстова Катерина, гр.5/18, (викладач суспільних предметів Лопушенко І.П.).
 5. Обласний конкурс з професії «Кухар» – 7 місце(Шестак Ольга), майстер Ганонченко І.Ю.
 6. Обласна олімпіада з креслення(квітень) ІІ місце посів учень групи 1/17 Стогній Кирило, викладач Бегейма Т.Д.
 7. Обласний конкурс з професії «Офіціант»- ІІІ-є місце(Пасько Вікторія), майстер Ганонченко І.Ю.

Серед педагогічних працівників майстер в/н Ганонченко І.Ю. прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі «Планета ІТ–2018», де у номінації «Професійне відео-портфоліо» посіла І місце(відео є на училищному ЮТУБ каналі).

У І семестрі викладачами Кривенко О.І., Марчук І.П., та методистом Кузьменко А.В. розроблено предметний сайт з будови та експлуатації вантажного автомобіля.

Друкувались у періодичних виданнях:

 • Кузьменко А.В., Грицак І.М., Ганонченко І.Ю., Скрипник Л.В., Гула О.Л., Іващенко І.В., Крат Я.Ю. (інформаційний вісник «Освітній простір»)
 • Грицак І.М. «Краєзнавчий матеріал Полтавщини на уроках історії» (всеукраїнський журнал «Профтехосвіта» №12),
 • Ганонченко І.Ю. «Майстер-клас як засіб до підвищення якості знань учнів з професії кухар» (інформаційний вісник «Профтехосвіта» №2;
 • Давидова Р.О. стала співавтором обласної збірки математичних задач професійного спрямування та методичного посібника з методики проведення бінарних уроків.

Учні училища приймали участь у:

 • міжнародному математичному конкурсі Кенгуру(47 учнів),
 • міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»(10 учнів)

Розроблено міні-посібники для учнів та викладачів:

 • з технології приготування їжі «Бездоганний стек від А до Я», викладач Ганонченко І.Ю.
 • з історії України «Події, факти, дати», викладач Грицак І.М.
 • «Робочий зошит з креслення», викладач Бегейма Т.Д.
 • «Позакласні заходи з економіки», викладач Харлінська З.Є.
 • «Збірник завдань тематичного оцінювання з матеріалознавства для професії «Електрозварник», викладач Крат Я.Ю.
 • «Диктанти професійної спрямованості» викладач Овчар А.С.

У поточному навчальному році на базі нашого навчального закладу було проведено 2 обласних семінари: методистів(у вересні) та викладачів фізики і математики(у березні). У семінарі методистів взяли участь:

 • Скрипник С.Ф.(презентація методичної роботи);
 • Кривенко О.І., (презентація інноваційного проекту «Створення навчальних відеоматеріалів до уроків»);
 • Овчар А.С., (презентація навчального сайту з української мови та літератури(сайт представлено до вивчення в ПТНЗ області)).

У семінарі викладачів фізики та математики взяли участь:

 • Скрипник С.Ф.(презентація навчального закладу);
 • Давидова Р.О., Дробаха І.О., (проведення відкритого уроку з фізики та спецтехнології).

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

У 2018-2019  н.р. за результатами атестації присвоєно:

 • педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» та кваліфікаційну категорію викладача «Спеціаліст ІІ категорії» майстру виробничого навчання Ганонченко І.Ю.;
 • педагогічне звання «Старший викладач» викладачу історії Грицак І.М.;
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» викладачу спецдисциплін Гулій О.Л.;
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» викладачу спецдисциплін Кривенку О.І.;
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» викладачу української мови та літератури Овчар А.С.;
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» педагогу соціальному Колокот М.В.;
 • кваліфікаційну категорію «Бібліотекар першої категорії» бібліотекарю Копил К.О.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу у 2019 – 2020 навчальному році буде сплановано комплекс заходів, спрямованих на підвищення методичної та професійної грамотності педагогічних працівників, а саме: консультування, методичні дні та тижні, семінари, школи ППД, презентації, огляди-конкурси, майстер-класи та інше.

 Успішність учнів

у 2018- 2019 н. р у порівнянні з 2017 -2018н.р.

 

  2017– 2018 н.р. 2018 – 2019 н.р.

 

Виробниче навчання ПТЦ Загально­освітня підготовка Виробниче навчання ПТЦ Загальноосвітня підготовка
Якість знань 82% 63% 35% 85% 64 36%
Успішність 91% 100% 100% 95% 100% 100%

  У 2019– 2020 н. р. робота методичної служби буде

 зосереджена на виконанні таких завдань:

 Робота за єдиною методичною проблемою(останній рік): Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання. Вибір нової тематики ЄМП.

 1. Створення та систематичне поповнення бази даних на училищному електронному методичному кабінеті різними текстами індивідуальних завдань з усіх предметів професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки.
 2. Розробка та впровадження інноваційного проекту «Стандартизований підхід до атестації педагогічних працівників ВПГБУ».
 3. Проведення відкритих уроків відповідно проблеми роботи училища.
 4. Посилення контролю щодо організації навчально-виховного процесу та підготовки учнів до обласних олімпіад, конкурсів професійної майстерності.
 5. Впровадження ППД викладача фізики Давидової Р.О. на тему: Бінарні уроки як засіб до підвищення якості знань учнів.
 6. Впровадження ППД на тему: Використання опорно-довідкових конспектів в системі компетентісно-орієнтованого навчання. Авторська група: Скрипник Л.В., Овчар А.С., Гула О.Л. Звіт про роботу на засіданні педагогічної ради.
 7. Розробка та випуск міні-посібників для учнів та педагогічних працівників.
 8. Взяти участь у обласному конкурсі «Вчитель року»(хімія, історія).
 9. Надання методичної допомоги в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
 10. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, поповнення їх науково-методичними комплексами.

ПЛАН

методичної роботи на 2019 – 2020 н.р.

 

Зміст роботи

Термін Відповідальний
 Організація та координування діяльності методичних структур
1. Організація роботи методичних комісій, творчих груп, шкіл ППД, молодого працівника, майстра в/н. До 29.08.19 р. Заступник директора з НВР, методисти
2. Видання наказів:

–  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

До 05.09.19 р. Заступник директора з НВР
3. Проведення засідань з головами МК та керівниками шкіл. Щомісяця Методисти
4. Проведення творчих звітів:

Методичних комісій.

Школи ППД.

Школи молодого працівника.

Школи майстра виробничого навчання.

1 раз на рік Голови МК, керівники шкіл
5. Участь у обласних засіданнях та методичних заходах За графіком НМЦ Методисти
6. Систематично проводити Дні інформації з метою ознайомлення педагогічних працівників із досягненнями науки і техніки, методичними і педагогічними новинками Постійно Методисти
7. Підтримувати ділові контакти з НМЦ ПТО  та іншими закладами ПТНЗ з метою вивчення і поширення ППД Постійно Методисти
 Робота педагогічної ради
Скласти план-тематику засідань До 26.06.19 р. Методисти
 Вересень

1.  Інформація про стан виконання рішень попередньої педради. Вибори секретаря педради.

2.  Підсумки роботи у 2018-2019н.р. та основні завдання педагогічного колективу училища на новий навчальний рік. Робота приймальної комісії та результати вступної кампанії.

Доповідач: директор училища Сулима В.М.

3. Затвердження плану роботи ВПГБУ на 2019-2020 н.р.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

4.  Презентація інноваційного  проєкту «Стандартизований підхід до атестації педагогічних працівників ВПГБУ».

Доповідачі: методисти.

5. Розгляд листів та рекомендацій НМЦ ПТО області, рішень колегій департаменту освіти і науки.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

Листопад

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2.     Аналіз зрізу знань за базову загальноосвітню школу учнів нового набору та заходи з усунення недоліків у знаннях.

Доповідач: директор Сулима В.М.

3.     Про правопис .

Доповідач: викладач української мови та літератури Овчар А.С.

4. Про організацію та проведення предметних тижнів, декад.

Доповідач: голова МК автомобільного та залізничного транспорту Кривенко О.І.

 Січень

1. Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2. Підсумки моніторингу успішності учнів  за І семестр 2019-2020 н.р.

Доповідач: директор Сулима В.М.

3. Про шляхи підвищення ефективності підготовки учнів до ЗНО-2020.

Доповідач: голова МК Давидова Р.О.

4.     Про рівень відповідальності викладача, майстра, класного керівника у проявах булінгу серед учнів.

Доповідач: практичний психолог Завалко Л.В.

 Березень

1. Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2. Про підсумки роботи колективу над методичною проблемою за 4 роки. Пропозиції щодо тематики ЄМП на новий навчальний рік.

Доповідачі: методисти Скрипник С.Ф., Кузьменко А.В.

3.Про стан профорієнтаційної роботи педпрацівників у закріплених школах.

Доповідачі: авторська група з впровадження ППД

4. Результати внутрішнього контролю навчально-виховного та навчально-

виробничого процесу.

   Доповідачі: директор Сулима В.М., заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

 Травень

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2.     Про результативність реалізації інноваційного  проекту «Стандартизований підхід до атестації педагогічних працівників ВПГБУ».

Доповідачі: директор ВПГБУ Сулима В.М.

3.     Про роботу творчої групи  «Опорні конспекти на уроках спеціальних предметів як ефективний засіб вивчення матеріалу».

Доповідач: керівник групи Скрипник Л.В.

4.     Допуск учнів до  ДКА.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

Робота методичних комісій
1. Організація роботи, складання планів роботи МК До 05.09.19 р. Методисти,

голови МК

2. Організація предметних та тематичних тижнів, тижнів з професій Згідно складених планів Голови МК
3.  Взаємовідвідування уроків Щотижня Голови МК
4. Робота з комплексно-методичного

забезпечення навчальних предметів

Щомісячні звіти методистам Методисти,

голови МК

5. Видавнича діяльність. Розробка  підручників, посібників з предметів (професій) 1 раз на 3 місяці Голови МК
6. При методичному кабінеті систематично проводити індивідуальні і групові консультації з метою надання допомоги  в роботі педагогічних працівників Щотижня Методисти
7.     Продовжити  роботу над створенням власних веб – сторінок педагогів як один із методів поширення передового педагогічного досвіду. Протягом року Методисти, викладачі, майстри виробничого навчання
Організація підвищення кваліфікації педпрацівників у міжкурсовий період
1. Планування курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на поточний рік Методисти, інспектор  відділу кадрів
2. Вивчення рівня загальної та професійної компетентності педагогічних працівників шляхом анкетування, індивідуального консультування, відвідання уроків та позакласних заходів До 30.09.19 р. Методисти,

голови МК

3. Робота шкіл молодого майстра, шкіл педагогічної майстерності, творчих груп тощо(участь працівників, що атестуються) Згідно планів шкіл Голови МК, керівники шкіл
4. Закріпити наставників за молодими педпрацівниками До 05.09.19 р. Заст. з НВР
6.  Організувати конкурси професійної майстерності: кращий майстер в/н, кращий викладач, кращий класний керівник групи Січень, березень, травень Методисти, заступник директора з ВР
 Участь у конкурсах, олімпіадах
1. Ознайомити педпрацівників про проведення:

– училищних та обласних олімпіад;

– конкурсу  ім.П.Яцика;

– конкурсу  Т.Шевченка;

– конкурсу «Бобер» та «Кенгуру»;

– конкурсу з охорони праці;

– інше згідно плану НМЦ ПТО

До 30.09.19 р. Методисти, заступник директора з НВР
2. Забезпечити роботу творчих груп з підготовки учнів до обласних та всеукраїнських конкурсів За окремим графіком Голови МК
 Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду
1. Поповнення матеріалами персональних папок-портфоліо із досвідів, що вивчаються Постійно Педагогічні працівники
2. Вивчення та впровадження досвіду роботи педагогічних працівників училища Протягом року Методисти, заступники директора
3. Впровадження ППД на тему: Бінарні уроки фізики як засіб до підвищення якості знань учнів.  Викладач фізики Давидова Р.О.

Скласти графік проведення бінарних уроків викладачів спеціальних та загальноосвітніх предметів на рік.

Протягом року

Вересень

Голова МК
4.    Впровадження ППД на тему: Використання опорно-довідкових конспектів в системі компетентісно-орієнтованого навчання. Авторська група: Скрипник Л.В., Овчар А.С., Гула О.Л. Протягом року Методисти
Методичне забезпечення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників
1. Організація наставництва та роботи

школи молодого педагогічного працівника та майстра в/н

За окремим планом Методисти
2. Поповнення електронного банку матеріалів «Методична скринька» Протягом року Методисти
3. Систематично проводити інформування педагогічних працівників  про нові методичні рекомендації, публікації в пресі щодо вдосконалення професійної компетентності Протягом року Методисти,

голови МК

 Проведення атестації педагогічних працівників
1. Скласти план та заходи з роботи атестаційної комісії на рік. До 01.10.19 р. Методисти
2. Поповнення методичної папки  «На допомогу працівнику, що атестується» Постійно Методисти
3. Проведення інструктивно-методичних нарад з працівниками, що атестуються За окремим планом Методисти,

заст. з НВР

4. Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги За потребою Голови МК
5. Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності педпрацівника За окремим планом Члени атестаційної комісії
6. Проведення засідання атестаційної комісії Березень 2020 р. Директор ВПГБУ
7. Організація методичної виставки та творчих звітів працівників, що атестуються Березень 2020 р. Методисти,

голови МК

 Робота з учнівською молоддю
1. Проведення тижнів з професії:

–       водій автомобіля;

–       машиніст тепловоза та електровоза;

–       газоелектрозварник;

–       машиніст екскаватора;

–       кухар, офіціант;

–       швачка;

–       слюсар-ремонтник

Листопад

Січень

Лютий

Березень

Березень

Грудень

Квітень

Голови МК спеціальних предметів
2. Проведення училищних олімпіад з предметів:

–       охорона праці;

–       матеріалознавство;

–       електротехніка;

–       математика;

–       історія України;

–       ТПЇ;

–       англійська мова.

Грудень 2019-січень 2020 Голови МК
3. Проведення додаткових консультацій Щотижня згідно графіка консультацій Викладачі
 Інформаційно-видавнича діяльність
1. Надання консультацій педагогічним працівникам у розробці міні-посібників для учнів:

–   збірники інструкційно-технологічних карт;

–   збірники  завдань, тестів для учнів;

–   збірник опорних конспектів з предмету;

–   інше.

постійно Методисти
2. Надання консультацій педагогічним працівникам у розробці посібників (методичних рекомендацій) для викладачів постійно
3.  Надати допомогу педагогічним працівникам у створенні матеріалів для друку у всеукраїнських виданнях та в «Освітньому просторі» постійно

 ПЛАН РОБОТИ

методичного кабінету на 2019 – 2020 н.р. 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Серпень
1. Скласти розклад навчального процесу на І півріччя. До 29.08.2019 Секретар, Методист
2. Підготувати матеріали для класних керівників та майстрів для проведення першого уроку. До

29.08.2019

Методисти
3. Огляд готовності кабінетів, лабораторій, майстерень до початку навчального року. 28-29.08.

2019

 Методисти, голови МК
4. Робота з наставниками.

Надання методичної допомоги у складанні плану роботи з молодими працівниками.

До 12.09.2019 Заст. з НВР, методисти
Вересень
1. Провести оперативну нараду з головами методичних комісій з питань роботи у новому навчальному році.

ин.ого  школи молодого мтод-

04.09.19 Заст. дир. з НВР, методисти
2. Перевірити та затвердити у заступника директора з НВР:

o    плани роботи методичних комісій;

o    план роботи школи молодого педагогічного працівника;

o    план роботи школи ППД;

o    план роботи школи майстра в/н.

До  10.09.19 Заступники директора, методисти
3. Проведення педагогічної ради  за підсумками минулого навчального року та визначення завдань на 2019-2020 н.р. 05.09.19 Директор, заступники директора, методисти
4. Скласти графік внутрішньо училищного контролю на І семестр. До 09.09.2019  Методисти
5. Розробити графіки:

– відкритих уроків та позакласних заходів;

– семінарів-практикумів, круглих столів, психолого – педагогічних семінарів,

– професійних та предметних тижнів;

– плану підвищення кваліфікації викладачів і майстрів в/н;

– стажування викладачів і майстрів в/н.

До 20.09.19, надалі – по мірі надходження Методисти, голови МК
6. Провести діагностику рівня компетентності учнів І курсу До 26.09.19 Методисти
7. Провести інструктивно-методичну нараду з питань ведення плануючої документації, проведення уроків на належному рівні, стан підготовки учнів до обласних олімпіад та конкурсів. 20.09.19 Методисти, заступники директора
8. Регулярно працювати над вивченням нормативних документів, методичних рекомендацій НМЦ.

Розгляд їх на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, педагогічної ради.

Постійно Методисти, заступники директора
9. Організувати у педкабінеті постійно діючу виставку методрозробок кращих уроків ІІІ декада Методисти
10. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         ознайомлення з роботою молодого працівника;

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         методика організації  та проведення уроку;

–         якість знань та поведінка учнів нового контингенту.

2 уроки на тиждень

(методист)

1 урок (директор, заступники)

Заст. директ. з НВР, ВР, методисти
11. Поновити навчальну, педагогічну, методичну та довідкову літературу, поновити   довідково-інформаційні куточки у педагогічному кабінеті. ІІ декада Методисти
12. Поновити та зосередити в методичному кабінеті документацію:

–         план методичної роботи;

–         план роботи педагогічної ради;

–         план виховної роботи;

–         план роботи школи передового педагогічного досвіду;

–         план роботи школи молодого працівника      

До 19.09.19 Методисти, заступник з ВР
13. Створити творчі пари в системі «молодий викладач – досвідчений викладач» та надавати їм методичну допомогу. До 12.09.19 Методисти
14. Визначити спільно з бібліотекарем дні науково-технічної та педагогічної інформації на базі бібліотеки та методкабінету. До 30.09.19 Методисти
15. Поповнення новинами та методичними матеріалами сторінок  училищного веб-сайту. 1 раз на тиждень Методисти
16. Консультативна допомога молодим працівникам. Постійно Методисти, голови МК
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Жовтень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.10.19 методисти
2. Затвердити списки викладачів, що атестуються. До 10.10.19 Директор, методисти
3. Розробити план та провести методичний тиждень згідно з планом НМЦ ПТО у Полтавській області. ІІІ декада Методисти
4. Підготувати план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019-2020 н.р. До 10.10.19 Методисти, інспектор від. кадрів,
5. Відвідування уроків викладачів з метою:

–  надання методичної допомоги працівнику;

–  організація самостійної діяльності учнів під час уроку;

–  диференціація та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора голови МК

6.  Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на семестр. Згідно графіка на І семестр Методисти, голови МК
7. Надавати консультації щодо організації видавничої діяльності педагогічних працівників училища. 1 раз на місяць Голова МК
8. Перевірити журнали ТН. Надати консультацію працівникам. 1 раз на 2 місяці Методисти
9. Провести тиждень автомобільних професій. 21.10-25.10 Голова МК
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Листопад
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.11.19 Методисти
2. Організувати конкурс  різних видів індивідуальних завдань(різнорівневих, тестових, опорних конспектів) до уроку серед педагогічних працівників. Результати конкурсу розглянути на засіданні методичних комісій та педагогічної ради. з 18.11. -22.11.19 Методисти
3. Провести конкурс ім. Петра Яцика серед учнів училища. До 08.11.19  Викл. укр. мови
4. Розробити план та провести методичний тиждень згідно з планом НМЦ ПТО у Полтавській області. І-ІІ декада Методисти, голови МК
5. Провести тиждень української мови. І декада Голова МК, Викладачі
6. Провести засідання педагогічної ради згідно плану на рік. ІІ декада Методисти
7. Підготувати наказ про проведення ПКР  з обраних предметів за І півріччя.

Вибір предметів, порядок проведення та тексти завдань розглянути на засіданні методичних комісій.

ІІІ декада Методисти
8. Провести консультативну роботу з педагогічними працівниками, які будуть готуватись на педагогічні читання(тематика ЄМП). До 29.11.19 Методисти
9. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         форми та методи роботи з групою;

–         формування професійних компетентностей.

Протягом місяця Методисти, заступники директора, голови МК
10. Провести тиждень суспільних предметів. ІІІ декада Голова МК
11. Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Методисти, голови МК

 

Грудень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 02.12.19 Методисти
2. Провести тиждень інформатики та інформаційних технологій. ІІ декада Викладачі
3. Провести перевірочні контрольні роботи за І півріччя. Результати розглянути на засіданні методичних комісій. Розробити заходи з усунення недоліків у знаннях. До 24.12.19 Методисти, голови МК
4. Проводити співбесіди та надавати методичну допомогу педагогічним працівникам, які атестуються у поточному навчальному році. На протязі місяця Методисти
5. Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на семестр. Згідно графіка на І семестр Методисти, голови МК
6. Відвідування уроків викладачів з метою:

–  система ведення тематичного контролю знань учнів;

–  надати методичну допомогу працівнику;

–  якість знань учнів;

–  зв’язок матеріалу з професією, місцевим матеріалом.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

7. Провести олімпіади з математики, історії, англійської мови, фізики. І-ІІ декада Голови МК
8. Завершити роботу щодо оформлення виступів на педагогічні читання. Надати методичну допомогу працівникам. До 27.12.19 Методисти
9. Провести моніторинг знань учнів з навчальних предметів, підготувати звітну документацію за І семестр. з 23-27.12. 2019 Методисти
10. Скласти план роботи на канікулярний період. До 25.12.19 Методисти, заступник з ВР
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Січень
1. Скласти графік внутрішньо училищного контролю на ІІ семестр. До 11.01.19 Методисти
Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками на січень-лютий. До 11.01.19 Методисти
2. Організувати та провести педагогічні читання «Шляхи підвищення ефективності навчально – виховного процесу у педагогічній спадщині»:

–         Психолого- педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів;

–         Ділова гра  «Моделювання структури  уроку відповідно до обраного типу».

І декада Методисти Голови МК
3. Провести конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н. І декада   Методисти,

заст. з НВР, ст. майстер

4. Провести засідання методичних комісій за підсумками роботи над єдиною методичною проблемою та стану підготовки до конкурсів професійної майстерності серед учнів. ІІ декада  Методисти, голови МК
5. Провести засідання педагогічної ради. Згідно плану роботи на канікулярний період Заст. з НВР, методисти
6. Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
7. Провести тижні та конкурси професійної майстерності з професій:

–          машиніст тепловоза та електровоза;

–         машиніст бульдозера, автогрейдера.

Третя декада Голова МК, викладачі, майстри
8. Провести тиждень англійської мови. ІІ декада Голова МК, викладачі
9. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         використання ІКТ на уроці;

–         як здійснюється індивідуальний підхід до учнів.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

10. Перевірити журнали ТН. Надати консультацію працівникам. Кінець місяця Методисти

                                                              

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Лютий
1. Місячник консультування працівників, що атестуються. Переглянути атестаційні матеріали педагогічних працівників, забезпечити повне їх оформлення. Протягом місяця Методисти Голови МК
2. Провести тиждень та конкурс професійної майстерності з професій:

– електрогазозварник;

– машиніст екскаватора.

Згідно графіків Голова МК, викладачі спецпредметів
3. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
4. Провести олімпіади з електротехніки, матеріалознавства, слюсарної справи, охорони праці. І декада Голова МК, викладачі
5. Відвідування уроків викладачів та майстрів  з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         дотримання етапів уроків;

–         дотримання вимог ТБ та охорони праці;

–         виховні моменти на уроці.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

6. Проаналізувати та заслухати на засіданнях МК стан викладання предметів професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки. Надати методичну допомогу працівникам. з 10.02.-14.02.20 Методисти
7. Провести тиждень хімії, біології, екології. ІІ декада Голова МК
8. Підготувати кращі міні-посібники викладачів та відправити до НМЦ ПТО у Полтавській області для розгляду на засіданні НМР. ІІІ декада Методисти
9. Розглянути стан роботи за реалізацією інноваційних проектів. Засідання МК. ІІІ декада Методисти, голови МК
10. Провести роз’яснювальну роботу серед майстрів випускних груп з питань реєстрації учнів на ЗНО. І декада Методисти

                                                         

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

 

Березень

1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 02.03.20 Методисти
2. Індивідуальна робота з педагогічними працівниками, що атестуються. Аналіз та перевірка атестаційних матеріалів. І декада Методисти Голови МК
3. Провести тиждень та конкурс професійної майстерності серед учнів з професії кухар, офіціант. Згідно графіка Голова МК
4. Провести шевченківський тиждень. І декада Методисти,

голова МК

5. Виставка педагогічної творчості: Я атестуюсь. ІІ декада Методисти, голови МК
6. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
7. Забезпечити наявність атестаційних матеріалів до засідання атестаційної комісії педагогічних працівників, які атестуються на рівні закладу. Провести засідання атестаційної комісії. ІІ декада Директор, методисти
8. Провести засідання педагогічної ради згідно плану  на березень. ІІІ декада Директор, методисти
9. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         дотримання етапів уроку.

–         професійна спрямованість уроку;

–         виявити рівень знань учнів з предмету.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

10. Провести тиждень математики і фізики. ІІ декада Голова МК
11. Забезпечити доставку атестаційних матеріалів до НМЦ ПТО у Полтавській області. До 24.03.20 Методисти
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Квітень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.04.20 Методисти
2. Провести засідання методичних комісій(результати роботи за єдиною методичною проблемою, підготовка до педради). з 20.04.-24.04.20 Методисти,

голови МК

3. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методист, голови МК
4. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         КМЗ уроку.

–         виявити рівень знань учнів;

–         якість проведення консультацій.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

5. Зібрати усі електронні  портфоліо педагогічних працівників, які атестувалися, зробити систематизацію та завантажити на училищний електронний методичний кабінет  у розділ «Методична скринька». До 30.04.20 Методисти
6. Надати допомогу головам методичних комісій у підготовці творчих звітів за єдиною методичною проблемою. На протязі місяця Методисти
7. Провести тиждень географії,  економіки та астрономії. ІІ декада Голова МК
8. Підготувати запрошення-перепустки для проходження ЗНО знань учнів. Протягом місяця Методисти
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Травень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.05.20 Методисти
2. Здійснення вихідного діагностування педагогічних  працівників(анкетування) з метою підведення підсумків роботи за ЄМП. Вибір тематики нової методичної проблеми. І-ІІ декада Методисти Голови МК
3. Оформити матеріали відкритих уроків та позакласних заходів викладачів та майстрів у єдину збірку. ІІІ декада Методисти голови МК
4. Підготувати наказ про проведення перевірочних контрольних робіт за рік з обраних предметів. І-ІІ декада Голова МК, викладачі
5. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, викладачі
6. Провести оперативну нараду  з головами МК:

– оформлення творчих звітів за рік;

– стан роботи з розробки інноваційних проектів;

– підсумки роботи з видавничої діяльності;

– планування роботи на наступний навчальний рік.

І декада Методисти
7. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         стан поповнення КМЗ з предмету;

–         стан підготовки до ДКА;

–         якість плануючої та звітної документації.

Протягом місяця Директор, заступники,

методисти

8. Випуск інформаційно-методичного посібника «Методичний вісник»  за матеріалами атестації педагогічних працівників. ІІІ декада Методисти Голова МК
9. Надати методичну допомогу молодим працівникам у підготовці до проведення ДКА. Забезпечити наявність екзаменаційних матеріалів(папок) з кожного предмету. ІІІ декада Заст. з НВР, методисти
10. Підготувати документи до участі учнів випускних груп у ЗНО. Забезпечити явку учнів до пунктів реєстрації з української мови та математики. Згідно графіка ЗНО Методисти, майстри груп

 

№з/п Зміст роботи Термін

виконання

Відповіда-

льний

Червень
1. Перевірити стан підготовки завідуючих навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями до виконання ремонтних робіт. 03.06-07.06.19 Методисти, ст. майстер
2. Перевірити стан виконання навчальних програм з предметів та професій. Перевірити журнали ТН. 10.06-14.06 Заст. з НВР,

методисти

3. Провести засідання методичних комісій за результатами діагностування педпрацівників, результативності участі учнів у обласних конкурсах учнів училища (оформлення звітної документації за рік,  вибір тематики ЄМП, перспективне планування на наступний рік). 08.06-12.06.20 Методисти, голови МК
4. Провести засідання педагогічної ради. ІІ декада Директор, методисти
5. Проведення ДКА. Згідно графіка Заст. директ. з НВР, методисти
6. Зібрати творчі звіти голів МК про роботу у 2019-2020 н.р. ІІІ декада Методисти
7. Підготувати до НМЦ  звіт про методичну роботу за рік. ІІІ декада Методисти
8. Скласти план методичної роботи на наступний навчальний рік. ІІІ декада Методисти, голови МК
9. Скласти тематику засідань педагогічної ради на наступний навчальний рік. ІІІ декада Методисти, заступники директора
10. Огляд навчальних кабінетів. ІІІ декада Методисти
11. Провести аналіз успішності учнів за 2019-2020 н.р. ІІІ декада Методисти

 

 

Методисти училища   _____________ Скрипник С.Ф.

     _____________Кузьменко А.В.

 Аналіз роботи за минулий навчальний рік

Методична робота у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі здійснюється згідно Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу.

   Головним завданням методичної служби ВПГБУ у 2017-2018 н.р. було:

спрямувати роботу з працівниками на удосконалення їх педагогічної майстерності, сучасний підхід до підготовки конкурентоспроможного робітника, пошук нових форм навчання з використанням інноваційних та комп’ютерних технологій, поповнення комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів, розвитку та виховання особистості.

Основною формою організації навчально-виховного процесу у будь-якому навчальному закладі є урок. Тільки від ефективності уроку залежить якість знань учнів та кваліфікація випускника. Тому робота колективу була спрямована на реалізацію методичної проблеми(ІІ рік): Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання.

Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми училища на ІІ етапі члени методичних комісій знайомились та впроваджували в навчальний процес сучасні перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери як на уроці, так і в колективі педагогів.

Для здійснення методичної роботи в училищі працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Надають допомогу педагогам у підвищенні фахового рівня 6 методичних комісій:

–          загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін;

 • автомобільного та залізничного транспорту;
 • громадського харчування та легкої промисловості;
 • гірничо-добувного профілю;
 • електрогазозварників та будівельного профілю;
 • з виховної роботи.

 Мета діяльності комісій – надання дієвої, практичної допомоги викладачам, майстрам в/н, підвищення їх педагогічної майстерності, організація самостійної роботи в плані оволодіння новими знаннями та їх застосування.  За навчальний рік було проведено 52 засідання методичних комісій. Змістом їх роботи стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичної комісії є моделювання фрагменту уроку, розв’язування ситуаційних задач, проведення майстер-класів, обмін досвідом, вивчення передового педагогічного досвіду.

В училищі створено віртуальний методичний кабінет, який моделює зміст професійної діяльності, забезпечує мережеве партнерство з питань науково-методичної роботи, навчально-виробничої, виховної роботи, питань психологічної служби та інших підрозділів. Електронний методичний кабінет містить папку «Методична скринька» та «Навчальні предмети» а також «Загальну папку», яка є почтовим ящиком для кожного педагогічного працівника.

Усі папки навчальних предметів містять методичні розробки до уроків, мультимедійні презентації, відеоматеріали, різні види завдань для контролю знань учнів. Методична скринька містить всі необхідні для викладачів методичні матеріали: рекомендації від НМЦ ПТО, розробки кращих уроків теоретичного та виробничого навчання, міні-посібники для учнів та викладачів, індивідуальні завдання та інше. Це скринька авторських напрацювань викладачів училища. Це джерело педагогічної творчості, інновацій, власного пошуку кожного педагогічного працівника нашого закладу. Матеріалами можуть користуватися усі працівники, особливо молоді педагоги.

Однією із масових форм роботи з педагогічними працівниками було проведення з 23.10.2017 – 27.10.2017 р. методичного тижня на тему: Від творчої особистості педагога – до творчої особистості учня. Метою його було підвищення професійної компетентності педагогічних працівників; узагальнення і впровадження  в навчальний процес передового педагогічного досвіду; створення умов для реалізації творчого потенціалу педпрацівників;  реалізація ЄМП училища «Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання».

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. У 2017-2018 н.р. за результатами атестації викладачу фізики Давидовій Р.О. присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист», майстрам виробничого навчання Гулій О.Л. та Гулій С.Л. присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання другої категорії».  Викладачу хімії та біології Загребельній Я.Ю.  присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії», викладачу спецдисциплін Ткаченко А.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

Методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу, активізує роботу з упровадження у практику інноваційних педагогічних і виробничих технологій.

У поточному році розроблено інноваційні проекти на тему:

 • Створення відеоматеріалів до уроків теоретичного та виробничого навчання. Автори Кривенко О.І., Гула С.Л.
 • Майстер-клас як засіб до поглиблення професійних знань з професії кухар, офіціант. Автор проекту Ганонченко І.Ю.
 • Створення навчального сайту з української мови та літератури. Автор Овчар А.С.

Розроблено міні-посібники для учнів:

 • Бінарні уроки фізики та спецпредметів як одна з форм якісної підготовки робітників. Викладач фізики Давидова Р.О. Посібник впроваджено до вивчення в ПТНЗ області.
 • Синквейни як засіб активізації учнів на уроці. Методист Скрипник С.Ф.
 • Тестові завдання з будови автомобіля. Викладач Кривенко О.І.
 • Вірші для текстуального вивчення напам’ять. Викладач Овчар А.С.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу у 2018 – 2019 навчальному році буде сплановано комплекс заходів, спрямованих на підвищення методичної та професійної грамотності педагогічних працівників, а саме: консультування, методичні дні та тижні, семінари, школи ППД, презентації, огляди-конкурси, майстер-класи та інше.

 

Успішність учнів

                                у 2017- 2018 н. р у порівнянні з 2016 -2017н.р.

 

2016 – 2017 н.р.

2017 – 2018 н.р.

 

Виробниче навчання ПТЦ Загально­освітня підготовка Виробниче навчання ПТЦ Загальноосвітня підготовка
Якість знань 89,5% 62% 35% 89 63 35,4
Успішність 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  

У 2018– 2019 н. р. робота методичної служби буде

 зосереджена на виконанні таких завдань:

 1. Робота за єдиною методичною проблемою: Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання.
 2. Створення та систематичне поповнення бази даних на училищному електронному методичному кабінеті різними текстами індивідуальних завдань з усіх предметів професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки.
 3. Розробка та впровадження інноваційних проектів.
 4. Проведення відкритих уроків відповідно проблеми роботи училища.
 5. Посилення контролю щодо організації навчально-виховного процесу та підготовки учнів до обласних олімпіад, конкурсів професійної майстерності.
 6. Впровадження ППД викладача фізики Давидової Р.О. на тему: Інтегровані уроки як метод формування ключових компетентностей учнів у процесі викладання фізики.
 7. Вивчення ППД майстра в/н Гулої С.Л. на тему: Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівській групі.
 8. Впровадження ППД на тему: Використання опорно-довідкових конспектів в системі компетентісно-орієнтованого навчання. Авторська група: Скрипник Л.В., Оічар А.С., Дробаха І.О.
 9. Розробка та випуск міні-посібників для учнів та педагогічних працівників.
 10. Надання методичної допомоги в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
 11. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, поповнення їх науково-методичними комплексами.

      ПЛАН

методичної роботи на 2018 – 2019 н.р.

 

Зміст роботи

Термін Відповідальний
 

Організація та координування діяльності методичних структур

1 Організація роботи методичних комісій, творчих груп, шкіл ППД, молодого працівника, майстра в/н. До 31.08.18 р. Заступник директора з НВР, методисти
2 Видання наказів:

–  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

До 05.09.18 р. Заступник директора з НВР
3 Проведення засідань з головами МК та керівниками шкіл. Протягом року Методисти
4 Проведення творчих звітів:

Методичних комісій.

Школи ППД.

Школи молодого працівника.

Школи майстра виробничого навчання.

1 раз на семестр Голови МК, керівники шкіл
5 Участь у обласних засіданнях та методичних заходах За графіком НМЦ Методисти

 Робота педагогічної ради

Скласти план-тематику засідань До 25.06.18 р. Методисти
Вересень

1.  Інформація про стан виконання рішень попередньої педради. Вибори секретаря педради.

2.  Підсумки роботи у 2017-2018н.р. та основні завдання педагогічного колективу училища на новий навчальний рік.

Доповідач: директор училища Сулима В.М.

3. Затвердження плану роботи ВПГБУ на 2018-2019 н.р.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

4.                           Про дотримання педагогічної етики у взаємовідносинах педагога та учня.

Доповідач: практичний психолог.

5. Розгляд листів та рекомендацій НМЦ ПТО області, рішень колегій департаменту освіти і науки.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

 

Листопад

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2.     Аналіз зрізу знань за базову загальноосвітню школу учнів нового набору та заходи з усунення недоліків у знаннях.

Доповідач: директор Сулима В.М.

3.Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, наркоманії, алкоголізму .

Доповідачі: голова МК Загребельна Я.Ю., класні керівники.

4. Про стан навчально-програмного забезпечення професій.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

Січень

1. Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2. Підсумки моніторингу успішності учнів  за І семестр 2018-2019 н.р. Аналіз

результатів роботи навчальних кабінетів відповідно до критеріїв оцінювання.

Доповідач: директор Сулима В.М.

3. Компетентнісний підхід при вивченні загальноосвітніх предметів.

Доповідач: голова МК Давидова Р.О., викладачі ЗОП

4.Завдання педагогічного колективу з професійної орієнтації абітурієнтів на 2018-2019

навчальний рік.

Доповідач: заступник директора з ВР Сакун О.П.

Березень

1. Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2. Про підсумки роботи колективу над методичною проблемою за 3 роки.     Доповідачі: методисти Скрипник С.Ф., Кузьменко А.В.

3. Використання опорно-довідкових конспектів в системі компетентісно-

орієнтованого навчання.

Доповідачі: авторська група з впровадження ППД

4. Результати внутрішнього контролю навчально-виховного та навчально-

виробничого процесу.

   Доповідачі: директор Сулима В.М., заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

Травень

1.     Інформація про стан виконання рішень попередньої педради.

2.     Про роботу методичних комісій за останні 2 роки.

Доповідачі: голови МК

3.     Про стан виховної роботи в училищі за 2018-2019 навчальний рік.

Доповідач: заступник директора з ВР Сакун О.П.

4.     Допуск учнів до  ДКА.

Доповідач: заступник директора з НВР Ткаченко А.І.

Робота методичних комісій

1 Організація роботи, складання планів роботи МК До 05.09.18 р. Методисти,

голови МК

2 Організація предметних та тематичних тижнів, тижнів з професій Згідно складених планів Голови МК
3  Взаємовідвідування уроків Щотижня Голови МК
4 Робота з комплексно-методичного

забезпечення навчальних предметів

Щомісячні звіти методистам Методисти,

голови МК

5 Видавнича діяльність. Розробка  підручників, посібників з предметів (професій) 1 раз на 3 місяці Голови МК

Організація підвищення кваліфікації педпрацівників у міжкурсовий період

1 Планування курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на поточний рік
2 Вивчення рівня загальної та професійної компетентності педагогічних працівників шляхом анкетування, індивідуального консультування, відвідання уроків та позакласних заходів До 28.09.18 р. Методисти,

голови МК

3 Робота шкіл молодого майстра, шкіл педагогічної майстерності, творчих груп тощо(участь працівників, що атестуються) Згідно планів шкіл Голови МК, керівники шкіл
4 Закріпити наставників за молодими педпрацівниками До 05.09.18 р. Заст. з НВР
6  Організувати конкурси професійної майстерності: кращий майстер в/н, кращий викладач, кращий класний керівник групи Січень, березень, травень Методисти
Участь у конкурсах, олімпіадах
1 Ознайомити педпрацівників про проведення:

– обласних олімпіад;

– конкурсу  ім.П.Яцика;

– конкурсу  Т.Шевченка;

– конкурсу «Бобер» та «Кенгуру»;

– конкурсу з охорони праці;

– інше згідно плану НМЦ ПТО

До 14.09.18 р. Методисти
2 Забезпечити роботу творчих груп з підготовки учнів до обласних конкурсів За окремим графіком Голови МК

 Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

1 Поповнення матеріалами персональних папок-портфоліо із досвіду, що вивчається Постійно Педагогічні працівники
2 Вивчення та впровадження досвіду роботи педагогічних працівників училища Протягом року Методисти, заступники директора
3 Впровадження ППД на тему: Інтегровані уроки як метод формування ключових компетентностей учнів у процесі викладання фізики.

Викладач фізики Давидова Р.О.

Протягом року Голова МК
Впровадження ППД на тему: Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівській групі.

Майстер в/н Гула  С.Л.

Протягом року Заст. директора з ВР
4    Впровадження ППД на тему: Використання опорно-довідкових конспектів в системі компетентісно-орієнтованого навчання. Авторська група: Скрипник Л.В., Овчар А.С., Дробаха І.О. Протягом року Методист

Методичне забезпечення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників

1 Організація наставництва та роботи

школи молодого педагогічного працівника та майстра в/н

За окремим планом Методисти
2 Поповнення електронного банку матеріалів «Методична скринька» Протягом року Методисти
3 Систематично проводити інформування педагогічних працівників  про нові методичні рекомендації, публікації в пресі щодо вдосконалення професійної компетентності Протягом року Методисти,

голови МК

 Проведення атестації педагогічних працівників

1 Скласти план атестаційної комісії на рік До 02.10.18 р. Методисти
2 Створення та поповнення папок  «На допомогу працівнику, що атестується» Постійно Методисти
3 Проведення інструктивно-методичних нарад з працівниками, що атестуються За окремим планом Методисти,

заст. з НВР

4 Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги За потребою Голови МК
5 Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності педпрацівника За окремим планом Члени атестаційної комісії
6 Проведення засідання атестаційної комісії Березень 2019 р. Директор ВПГБУ
7 Організація методичної виставки та творчих звітів працівників, що атестуються Березень 2019 р. Методисти,

голови МК

  Робота з учнівською молоддю

1 Проведення тижнів з професії:

–       водій автомобіля;

–       машиніст тепловоза та електровоза;

–       газоелектрозварник;

–       кухар, офіціант;

–       швачка;

–       штукатур.

–       слюсар-ремонтник

Листопад

Січень

Лютий

Березень

Березень

Грудень

Квітень

Квітень

Голови МК спеціальних предметів
2 Проведення училищних олімпіад з предметів:

–       охорона праці;

–       матеріалознавство;

–       електротехніка;

–       математика;

–       історія України;

–       ТПЇ;

–       англійська мова.

Грудень 2018-січень 2019 Голови МК
3 Проведення додаткових консультацій Щотижня згідно графіка консультацій Викладачі

 Інформаційно-видавнича діяльність

1 Надання консультацій педагогічним працівникам у розробці міні-посібників для учнів:

–   збірники інструкційно-технологічних карт;

–   збірники  завдань, тестів для учнів;

–   збірник опорних конспектів з предмету;

–   інше.

постійно Методисти
2 Надання консультацій педагогічним працівникам у розробці посібників (методичних рекомендацій) для викладачів постійно
3  Надати допомогу педагогічним працівникам у створенні матеріалів для друку у всеукраїнських виданнях та в «Освітньому просторі» постійно

 

ПЛАН РОБОТИ

методичного кабінету на 2018 – 2019 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Серпень
1. Скласти розклад навчального процесу на І півріччя. До 30.08.2018 Секретар, Методист
2. Підготувати матеріали для класних керівників та майстрів для проведення першого уроку. До

30.08.2018

Методисти
3. Огляд готовності кабінетів, лабораторій, майстерень до початку навчального року. 30-31.08.

2018

 Методисти
4. Робота з наставниками.

Надання методичної допомоги у складанні плану роботи з молодими працівниками.

До 31.08.2018 Заст. з НВР, методисти
Вересень
1. Провести оперативну нараду з головами методичних комісій з питань роботи у новому навчальному році.

ин.ого  школи молодого мтод-

04.09.18 Заст. дир. з НВР, методисти
2. Перевірити та затвердити у заступника директора з НВР:

o    плани роботи методичних комісій;

o    план роботи школи молодого педагогічного працівника;

o    план роботи школи ППД;

o    план роботи школи майстра в/н.

До  06.09.18 Заступники директора, методисти
6. Проведення педагогічної ради  за підсумками минулого навчального року та визначення завдань на 2017-2018 н.р. 07.09.18 Директор, заступники директора, методисти
8. Скласти графік внутрішньо училищного контролю на І семестр. До 08.09.2018  Методисти
2. Розробити графіки:

– відкритих уроків та позакласних заходів;

– семінарів-практикумів, круглих столів, психолого – педагогічних семінарів,

– професійних та предметних тижнів;

– плану підвищення кваліфікації викладачів і майстрів в/н;

– плану атестації педагогічних працівників

– стажування викладачів і майстрів в/н.

До 18.09.18, надалі – по мірі надходження Методисти, інспектор відділу кадрів
3. Провести діагностику рівня компетентності учнів І курсу До 21.09.18 Методисти
4. Провести інструктивно-методичну нараду з питань ведення плануючої документації, проведення уроків на належному рівні, стан підготовки учнів до обласних олімпіад та конкурсів. 21.09.18 Методисти
5. Регулярно працювати над вивченням нормативних документів, методичних рекомендацій НМЦ.

Розгляд їх на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, педагогічної ради.

Постійно Методисти
6. Організувати у педкабінеті постійно діючу виставку методрозробок кращих уроків ІІІ декада Методисти
7. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         ознайомлення з роботою молодого працівника;

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         методика організації  та проведення уроку;

–         якість знань та поведінка учнів нового контингенту.

2 уроки на тиждень(методист)

1 урок (директор, заступники)

Заст. директ. з НВР, ВР, методисти
8. Поновити навчальну, педагогічну, методичну та довідкову літературу, поновити   довідково-інформаційні куточки у педагогічному кабінеті. ІІ декада Методисти
9. Поновити та зосередити в методичному кабінеті документацію:

–         план методичної роботи;

–         план роботи педагогічної ради;

–         план виховної роботи;

–         план роботи школи передового педагогічного досвіду;

–         план роботи школи молодого працівника;

–         план роботи з програми педмінімуму та техмінімуму.      

До 14.09.18 Методисти, заступник з ВР
10 Створити творчі пари в системі «молодий викладач – досвідчений викладач» та надавати їм методичну допомогу. До 14.09.18 Методисти
11 Визначити спільно з бібліотекарем дні науково-технічної та педагогічної інформації на базі бібліотеки та методкабінету. До 28.09.18 Методисти
12 Поповнення новинами та методичними матеріалами сторінок  училищного веб-сайту. 1 раз на тиждень Методисти
13 Консультативна допомога молодим працівникам. Постійно Методисти
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Жовтень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.10.18 методисти
2. Затвердити списки викладачів, що атестуються. До 10.10.18 Директор, методисти
3. Розробити план та провести методичний тиждень згідно з планом НМЦ ПТО у Полтавській області. ІІІ декада Методисти
4. Підготувати план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018-2019 н.р. До 10.10.18 Методисти, інспектор від. кадрів,
5. Відвідування уроків викладачів з метою:

–  надання методичної допомоги працівнику;

–  організація самостійної діяльності учнів під час уроку;

–  диференціація та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора голови МК

6.  Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Згідно графіка на І семестр Методисти, голови МК
7. Провести тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін (історія, географія, право). ІІ декада Голова МК
8. Надавати консультації щодо організації видавничої діяльності педагогічних працівників училища. 1 раз на місяць Голова МК
9. Перевірити журнали ТН. Надати консультацію працівникам. 1 раз на 2 місяці Методисти
10 Провести тиждень автомобільних професій. 22.10-26.10 Голова МК
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Листопад
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.11.18 Методисти
2. Організувати конкурс  методичних матеріалів, різних видів індивідуальних завдань до уроку серед педагогічних працівників. Результати конкурсу розглянути на засіданні методичних комісій та педагогічної ради. з 21.11. -25.11.18 Методисти
3. Провести конкурс ім. Петра Яцика серед учнів училища. До 09.11.18  Викл. укр. мови
4. Розробити план та провести методичний тиждень згідно з планом НМЦ ПТО у Полтавській області. І-ІІ декада Методисти, голови МК
5. Провести тиждень української мови. І декада Голова МК, Викладачі
6. Провести засідання педагогічної ради згідно плану на рік. ІІ декада Методисти
7. Підготувати наказ про проведення ПКР  з обраних предметів за І півріччя.

Вибір предметів, порядок проведення та тексти завдань розглянути на засіданні методичних комісій.

ІІІ декада Методисти
8. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками, які будуть готуватись на педагогічні читання(тематика ЄМП). До 30.11.18 Методисти
9. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         форми та методи роботи з групою;

–         формування професійних компетентностей.

Протягом місяця Методисти, заступники директора, голови МК
10 Провести тиждень суспільних предметів. ІІІ декада Голова МК
11 Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Методисти, голови МК

 

Грудень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 03.12.18 Методисти
2. Провести тиждень інформатики та інформаційних технологій. ІІ декада Викладачі
3. Провести перевірочні контрольні роботи за І півріччя. Результати розглянути на засіданні методичних комісій. Розробити заходи з усунення недоліків у знаннях. До 21.12.18 Методисти, голови МК
4. Проводити співбесіди та надавати методичну допомогу педагогічним працівникам, які атестуються у поточному навчальному році. На протязі місяця Методисти
5. Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Згідно графіка на І семестр Методисти, голови МК
6. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         система ведення тематичного контролю знань учнів;

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         якість знань учнів;

–         зв’язок матеріалу з професією та практикою, місцевим матеріалом.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

7. Провести олімпіади з математики, історії, англійської мови, фізики. І-ІІ декада Голови МК
8. Провести тиждень будівельних та швейних професій. ІІІ декада Голова МК
9. Завершити роботу щодо оформлення виступів на педагогічні читання. Надати методичну допомогу працівникам. До 28.12.18 Методисти
10 Провести моніторинг знань учнів з навчальних предметів, підготувати звітну документацію за І семестр. з 24-28.12. 2018 Методисти
11 Скласти план роботи на канікулярний період. До 25.12.18 Методисти, заступник з ВР
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Січень
1. Скласти графік внутрішньо училищного контролю на ІІ семестр. До 11.01.19 Методисти
Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками на січень-лютий. До 11.01.19 Методисти
2. Організувати та провести педагогічні читання з тематикою:

–           Інтегровані уроки як метод формування ключових компетентностей учнів у процесі викладання загальноосвітніх предметів. МК ЗОП.

–          Опорні конспекти на уроках спеціальних предметів – ефективний засіб засвоєння нового матеріалу. МК спеціальних предметів.

І декада Методисти Голови МК
3. Провести конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н. І декада   Методисти,

заст. з НВР, ст. майстер

4. Провести засідання методичних комісій за підсумками роботи над єдиною методичною проблемою та стану підготовки до конкурсів професійної майстерності серед учнів. ІІ декада  Методисти, голови МК
5. Провести засідання педагогічної ради. Згідно плану роботи на канікулярний період Заст. з НВР, методисти
6. Провести відкриті уроки та позакласні заходи згідно графіка на півріччя. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
7. Провести тижні та конкурси професійної майстерності з професій:

–          машиніст тепловоза та електровоза;

–         машиніст бульдозера, автогрейдера.

Третя декада Голова МК, викладачі, майстри
8. Провести тиждень англійської мови. ІІ декада Голова МК, викладачі
9. Випуск інформаційно-методичного посібника «Методичний вісник» за матеріалами педагогічних читань. До 18.01.19 Методисти
11 Відвідування уроків викладачів з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         використання ІКТ на уроці;

–         як здійснюється індивідуальний підхід до учнів.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

12 Перевірити журнали ТН. Надати консультацію працівникам. Кінець місяця Методисти

                                                              

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповіда

льний

Лютий
1. Місячник консультування працівників, що атестуються. Переглянути атестаційні матеріали педагогічних працівників, забезпечити повне їх оформлення. Протягом місяця Методисти Голови МК
2. Провести тиждень та конкурс професійної майстерності з професій:

– електрогазозварник;

– машиніст екскаватора.

Згідно графіків Голова МК, викладачі спецпредметів
3. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
4. Провести олімпіади з електротехніки, матеріалознавства, слюсарної справи, охорони праці. І декада Голова МК, викладачі
5. Відвідування уроків викладачів та майстрів  з метою:

–         надати методичну допомогу працівнику;

–         дотримання етапів уроків;

–         дотримання вимог ТБ та охорони праці;

–         виховні моменти на уроці.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

6. Проаналізувати та заслухати на засіданні МК стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки. Надати методичну допомогу працівникам. з 11.02.-15.02.19 Методисти
7. Провести тиждень хімії, біології, екології. ІІ декада Голова МК
8. Підготувати кращі міні-посібники викладачів та відправити до НМЦ ПТО у Полтавській області для розгляду на засіданні НМР. ІІІ декада Методисти
9. Розглянути стан роботи за реалізацією інноваційних проектів. Засідання МК. ІІІ декада Методисти, голови МК
10 Провести роз’яснювальну роботу серед майстрів випускних груп з питань реєстрації учнів на ЗНО. І декада Методисти

                                                         

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

 Березень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.03.19 Методисти
2. Індивідуальна робота з педагогічними працівниками, що атестуються. Аналіз та перевірка атестаційних матеріалів. І декада Методисти Голови МК
3. Провести тиждень та конкурс професійної майстерності серед учнів з професії кухар, офіціант. Згідно графіка Голова МК
4. Провести шевченківський тиждень. І декада Методисти,

голова МК

5. Провести виставку кращих методичних розробок уроків викладачів і майстрів виробничого навчання, кращих зразків наочних посібників. ІІ декада Методисти, голови МК
6. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, голови МК
7. Забезпечити наявність атестаційних матеріалів до засідання атестаційної комісії педагогічних працівників, які атестуються на рівні закладу. Провести засідання атестаційної комісії. ІІ декада Директор, методисти
8. Провести засідання педагогічної ради згідно плану  на березень. ІІІ декада Директор, методисти
9. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         дотримання етапів уроку.

–         професійна спрямованість уроку;

–         виявити рівень знань учнів з предмету.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

10 Провести тиждень математики і фізики. ІІ декада Голова МК
11 Забезпечити доставку атестаційних матеріалів до НМЦ ПТО у Полтавській області. До 22.03.19 Методисти
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Квітень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 02.04.19 Методисти
2. Провести засідання методичних комісій(результати роботи за єдиною методичною проблемою, підготовка звіту до педради). з 23.04.-26.04.19 Методисти,

голови МК

3. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методист, голови МК
4. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         КМЗ уроку.

–         виявити рівень знань учнів;

–         якість проведення консультацій.

Протягом місяця Методисти,

заступники директора,

голови МК

5. Зібрати усі електронні  портфоліо педагогічних працівників, які атестувалися, зробити систематизацію та завантажити на училищний електронний методичний кабінет  у розділ «Методична скринька». До 30.04.19 Методисти
6. Надати допомогу головам методичних комісій у підготовці творчих звітів за єдиною методичною проблемою. На протязі місяця Методисти
7. Провести тиждень географії,  економіки та астрономії. ІІ декада Голова МК
8. Підготувати запрошення-перепустки для проходження ЗНО знань учнів. Протягом місяця Методисти
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда

льний

Травень
1. Скласти графік відвідування та  взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. 01.05.19 Методисти
2. Здійснення вихідного діагностування педагогічних (заповнення індивідуальних планів професійного зростання) з метою підведення підсумків роботи за ЄМП. І-ІІ декада Методисти Голови МК
3. Провести конкурс комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів на електронному методичному кабінеті.

Результати конкурсу розглянути на засіданні методичних комісій та педагогічної ради.

ІІІ декада Методисти,

голови МК, ст. майстер

4. Оформити матеріали відкритих уроків та позакласних заходів викладачів та майстрів у єдину збірку. ІІІ декада Методисти голови МК
5. Підготувати наказ про проведення перевірочних контрольних робіт за рік з обраних предметів. І-ІІ декада Голова МК, викладачі
6. Провести відкриті уроки та позакласні заходи. Згідно графіка на ІІ семестр Методисти, викладачі
7. Провести оперативну нараду  з головами МК:

– оформлення творчих звітів за рік;

– стан роботи з розробки інноваційних проектів;

– підсумки роботи з видавничої діяльності;

– планування роботи на наступний навчальний рік.

І декада Методисти
8. Відвідування уроків викладачів з метою:

–         стан поповнення КМЗ з предмету;

–         стан підготовки до ДКА;

–         якість плануючої та звітної документації.

Протягом місяця Директор, заступники,

методисти

9. Провести засідання педагогічної ради. Директор, методисти
10 Випуск інформаційно-методичного посібника «Методичний вісник»  за матеріалами атестації педагогічних працівників. ІІІ декада Методисти Голова МК
11 Надати методичну допомогу молодим працівникам у підготовці до проведення ДКА. Забезпечити наявність екзаменаційних матеріалів(папок) з кожного предмету. ІІІ декада Заст. з НВР, методисти
12 Підготувати документи до участі учнів випускних груп у ЗНО. Забезпечити явку учнів до пунктів реєстрації з української мови та математики. Згідно графіка ЗНО Методисти, майстри груп

 

№з/п Зміст роботи Термін

виконання

Відповіда-

льний

Червень
1. Перевірити стан підготовки завідуючих навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями до виконання ремонтних робіт. 03.06-07.06.19 Методисти, ст. майстер
2. Перевірити стан виконання навчальних програм з предметів та професій. Перевірити журнали ТН. 10.06-14.06 Заст. з НВР,

методисти

3. Провести засідання методичних комісій за результатами діагностування педпрацівників, результативності участі учнів у обласних конкурсах учнів училища (оформлення звітної документації за рік, перспективне планування на наступний рік). 04.06-07.06.19 Методисти, голови МК
4. Проведення ДКА. Згідно графіка Заст. директ. з НВР, методисти
5. Зібрати творчі звіти голів МК про роботу у 2018-2019 н.р. ІІІ декада Методисти
6. Підготувати до НМЦ  звіт про методичну роботу за рік. ІІІ декада Методисти
7. Скласти план методичної роботи на наступний навчальний рік. ІІІ декада Методисти, голови МК
8. Скласти тематику засідань педагогічної ради на наступний навчальний рік. ІІІ декада Методисти, заступники директора
 • Share :