МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ГІРНИЧО-БУДІВЕЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

– це робочий орган з організації методичної роботи, який діє на підставі

Положення про методичний кабінет

         Одним із найголовніших завдань методичного кабінету є надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій передового педагогічного та виробничого досвіду.

      У виконанні цих завдань важливим є те, якими матеріалами забезпечений методичний кабінет, наскільки відповідають вони вимогам часу і потребам колективу. Організовуючи роботу методичного кабінету, методична служба та адміністрація ліцею намагається перетворити його в справжню методичну скарбницю, яка б однаковою мірою служила і викладачам, і майстрам виробничого навчання. Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної ради, методичних комісій, та спрямована на покращення якості теоретичного і виробничого навчання учнів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань методики викладання, педагогіки, психології.

     Організаторами всієї роботи щодо вивчення, пропаганди і запровадження в навчально-виховний процес передового, педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій є методисти Лопушенко Ірина Павлівна та Скрипник Світлана Федорівна.

     Методичний кабінет училища – центр методичної роботи, організовує роботу педагогічної ради, школи ППД,  школи молодого педагогічного працівника,  педагогічних та науково – практичних конференцій, семінарів, конкурсів професійної майстерності тощо.
     У методкабінеті знаходяться збірки матеріалів ППД досвідчених викладачів, де кожен працівник може ознайомитись та поділитись досвідом роботи. Кабінет забезпечений комп’ютером, який під’єднано до мережі Інтернет. Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручно для використання.  У кабінеті проводяться засідання методичних комісій, засідання творчих груп,

школи молодого педагогічного працівника, здійснюється самоосвіта педагогів. У методичному кабінеті зосереджуються нормативні, інформаційні, навчально-методичні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої документації тощо. Розроблено методичні збірки відкритих уроків та позакласних заходів, виховних заходів, практичних семінарів,  працює постійно діюча виставка: «На допомогу педагогічним працівникам». Методичний кабінет училища є своєрідною скарбницею, банком різноманітної педагогічної, методичної, інструктивної та технічної інформації.

 Метою роботи методичного кабінету є створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників закладу. 

Форми роботи методичного кабінету

Колективні форми методичної роботи:

 • педагогічна рада;
 • методичні комісії;
 • теоретичні та практичні семінари для викладачів;
 • школа молодого педагогічного працівника;
 • школа передового педагогічного досвіду;
 • школа майст
 • рів виробничого навчання;
 • інструктивно-методичні наради;
 • педагогічні читання, тощо.

     Колективні форми методичної роботи використовуються  з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, пошуку технічної та педагогічної інформації.

 Масові форми роботи
 • методичні тижні;
 • тижні (декади) методичних комісій;
 • предметні тижні;
 • тижні професійної майстерності;
 • тижні молодих викладачів та наставників;
 • конкурси професійної майстерності серед працівників.
Індивідуальні форми методичної роботи
 • консультації;
 • стажування та наставництво;
 • робота з педагогічними працівниками, які мають високий рівень фахової майстерності;
 • огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, уроків та позакласних заходів;
 • узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх педтехнологій;

 Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації циклових комісій, кабінетів, гуртків, індивідуальних робочих планів викладачів, підготовці питань на засідання педагогічної ради, у проведенні відкритих уроків та позакласних заходів, у підготовці матеріалів до атестації, методичних розробок викладачів тощо. 

Матеріали училища представлені на сайті методичного кабінету.

 

 

 

 

 • Share :