Голова методичної комісії: Скрипник Любов Володимирівна – викладач спецдисциплін з професії “кухар, офіціант”

СКЛАД КОМІСІЇ:

 • Сулима В.М. – директор
 • Шишло Л.М. – майстер в/н, викладач
 • Ганонченко І.Ю. – майстер в/н, викладач 
 • Гула О.Л. – майстер в/н, викладач
 • Танасевська Л.В. – майстер в/н
 • Лопушенко І.П. – методист

Методична комісія працює за єдиною методичною проблемою:

”Створення інформаційно – освітнього середовища відповідно до сучасного розвитку технічної бази підприємств – замовників робітничих кадрів”

Робота методкомісії спрямована на:

 • науково-методичне забезпечення навчаль­ного процесу;
 • упровадження в освітню практику новітніх технологій;
 • створення предметно-орієнтованих навчаль­но-інформаційних середовищ, які дозволяють використовувати мультимедіа, електрон­ні підручники;
 • підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів в/н;
 • інди­відуалізацію навчально-виховного процесу;
 • проведення інтерактивних уроків та виховних заходів;
 • міжпредметні зв’язки;
 • уза­гальнення і систематизацію знань учнів;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально­го процесу;
 • особистісно-орієнтований підхід до навчання через індивідуальну роботу з учнями.
 • робота над створенням комплексно-методичного забезпечення предметів та уроків.
 • впровадження нестандартних методів навчання та електронних засобів на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 • впровадження ППД на тему: Використання регіонального компоненту на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 • робота над проектом: Опорні конспекти на уроках як ефективний засіб вивчення нового матеріалу.

 Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік підвищився теоретичний та методичний рівень викладання як теоретичного, так і виробничого навчання. Значно посилалась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

  У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи на уроках: індивідуальна та бригадна робота із учнями, вирішення проблемних виробничих ситуацій, мозковий штурм, використання опорних конспектів та комп’ютерних технологій.

  Члени методичної комісії проводять відкриті уроки та позакласні заходи. Аналіз роботи членів методичної комісії дає підставу зробити висновок, що завдання, які ставлять перед собою працівники, виконануються.

 Завдання на  2019-2020 н.р.:

 •     Продовжити працювати над підвищенням якості знань учнів з теоретичного та виробничого навчання за рахунок впровадження різноманітних  форм та методів  роботи на уроках.
 •     Продовжити відпрацьовувати фірмові страви ПМХ м.Горішні Плавні, впроваджуючи регіональний компонент.
 •     Продовжити розробляти  міні – посібники та презентації на тему “Асортимент страв ПМХ ”.
 •     Продовжити розробляти міні – посібники для індивідуальної роботи учнів.
 •  Продовжувати створювати КМЗ до інноваційного проекту на тему: Опорні конспекти на уроках як ефективний засіб вивчення матеріалу.

 

 • Share :