Методична комісія автомобільного та залізничного транспорту – структурний навчально-методичний підрозділ що проводить методичну, навчальну і виховну роботу зі спеціальних   та загальнотехнічних дисциплін.

Мета комісії: формування нації високоосвічених фахівців, інтелектуально-розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

Основними завданнями  комісії є:

 • Посилення уваги до методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • Впровадження інтерактивних технологій при формуванні компетентного фахівця;
 • Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;
 • Формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавця;
 • Акумулювання всіх нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх та впровадження найбільш актуальних та прогресивних.

Педагогічне кредо: Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці (Гордон Драйден)

 Роботу методичної комісії очолює її голова, викладач першої категорії спеціальних предметів Кривенко Олексій Іванович.
До складу методичної комісії входять викладачі спеціальних і загально-технічних дисциплін та майстри виробничого навчання автомобільного циклу:
21 педагогічний працівник.

Методична комісія у 2019-2020 н.р.працює над методичною проблемою:
Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та практичної спрямованості навчання
Основні напрямки роботи та завдання комісії:

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • розробка комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • проведення теоретичних занять, практичних та лабораторних робіт, виробничої практики;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів;
 • контроль та аналіз знань учнів і визначення єдиних критеріїв їх оцінювання;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи учнів;
 • організація та проведення олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт учнів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.

Основне завдання комісії – удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, вивчення і пропаганда передового досвіду, розвиток активної творчості викладачів. 

СКЛАД КОМІСІЇ:

 • Ткаченко А.І. – заступник директора с НВР
 • Лимар В.А. – ст.майстер
 • Кутуєва Т.Г. – викладач
 • Марчук І.П. – викладач
 • Пушко В.М. – викладач
 • Литовченко Л.М. – майстер в/н
 • Рак Н.М. – майстер в/н
 • Піша В.А. – майстер в/н
 • Шокало А.М. – майстер в/н
 • Дудченко Л.П. – майстер в/н
 • Дробаха І.О – викладач
 • Богатирьова М.В. – майстер в/н
 • Турищева Н.І. – майстер в/н
 • Рябич Л.Є. – майстер в/н
 • Брагілєв О.О. – майстер в/н
 • Чаплинська Н.П. – майстер в/н
 • Починок О.М. – майстер в/н
 • Микитін А.В. – майстер в/н
 • Желдак Н.О. – майстер в/н
 • Сорока О.В. – майстер в/н
 • Мирошниченко Н.А. – викладач
 • Романівський В.П – майстер в/н
 • Ломака Н.Н. – майстер в/н 
 • Share :