Інформація про загальноосвітню підготовку учнів Вищого професійного гірничо-будівельного училища у 2017-2018 навчальному році.

№ з/п Предмет Якість знань

(%)

Рівень навчальних досягнень(%) Кількість н.а. учнів
Почат-ковий Серед-ній Достат-ній Висо-кий
1. Інформатика 60 40 52 8
2. Укр. література 30 5 65 30
3. Українська мова 23 8 69 23
4. Зарубіжна  літер. 33 67 33
5. Географія 36 64 36
6. Художня культура 40 60 40
7. Основи прав. знань 40 60 40
8. Людина і світ 41 59 41
9. Хімія 27 5 68 27
10. Біологія 32 4 64 32
11. Математика 24 9 67 24
12. Фізика 23 9 68 23
13. Астрономія 31 69 31
14. Іноземна мова 23 9 65 23 3
15. Історія України 38 62 38
16. Правознавство 36 3 61 36
17. Всесвітня історія 29 1 70 29
18. Захист Вітчизни 54 46 54  
19. Технології 56 44 56
  Загальна якість 35,4 3 61 35,4 0,6
18. Фізична культура 74 2 8 74 16

Моніторинг якості знань

з теоретичної підготовки

у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі

у І семестрі 2017– 2018 н.р.

Загальноосвітні предмети
Предмет
Прізвище та ініціали викладачів І семестр
Інформатика Кузьменко А.В. 58
Укр. література                                         Овчар А.С. – 34

Опятюк  А.І. – 46

40
Українська мова                                        Овчар А.С. 27
Зарубіжна літератература                                  Овчар А.С. – 42

Грицак І.М. – 36

39
Географія Лопушенко І.П.- 36

Грицак І.М. – 37

36
Художня культура Загребельна Я.Ю. 36
Правознавство Лопушенко І.П. 25
Основи прав. знань Лопушенко І.П. 47
Хімія                                                             Гоєнко Л.М. 23
Біологія                                                       Гоєнко Л.М. 35
Математика                                          Давидова Р.О.–18

Скрипник С.Ф.- 26

Бондаренко Т.І. – 19

 

21

Фізика                                                           Давидова Р.О. – 21

Бондаренко Т.І. – 23

22
Іноземна  мова                                             Кузуб Є. М. – 21

Іващенко І.В. – 24

22
Історія України Лопушенко І.П. – 31

Грицак І.М. – 44

37
Всесвітня історія Лопушенко І.П. –  24

Грицак І.М. – 39

31
Захист Вітчизни                                                 Гула О.Л. – 41

Вербівський В.Е. – 41

Рябич В.М. – 58

47
Технології Гула О.Л. – 49

Скринник О.В. – 29

39
 Основи економіки                 Харлінська З.Є. – 60

Дробаха І.О. – 53

56
  Загальна якість знань:    36%
Фізкультура  Стромило О.І. – 76

Ткаченко Г.М.– 57

Ємченко О. – 68

Рябич В.М. – 58

 

65%

 

Спеціальні предмети

І семестр

Спецпредмети

 (кухар, офіціант)

Скрипник Л.В.- ТПЇ – 60,

калькуляція і облік – 66,

організація виробництва – 52

охорона праці – 59

Татарчук А.А.гігієна та санітарія – 58,

фізіологія харчування – 72

Ганонченко І.Ю.- устаткування  – 50  

 

 

 

59,6%

Спецпредмети

(кухар, буфетник, контролер-касир)

Шишло Л.М. контрольно-касове обл. – 90

Харлінська З.Є.осн. галуз. економ. – 68

Лопушенко І.П.ділова активність – 69

Гула О.Л.охорона праці – 54

Татарчук А.А.гігієна та санітарія – 75,

Скрипник Л.В.-  орг. виробництва – 67, бухгалтерський облік – 67,

орг. та технологія торгів. процесів – 67

товарознавство – 75,

техніка обчислень та звітність – 75

Ганонченко І.Ю., устаткування  – 50  

 

 

 

 

68%

Спецпредмети

 (машиніст екскаватора, слюсар-ремонтник, стропальник)

Ткаченко А.І.спецтехнологія – 78

Гула С.Л.спецт. стропильних робіт – 55,

технічна механіка та деталі -44

Микитін А.В.ТО та ремонт – 57

Мандригеля Л.М.гірнича справа – 70

Кубанова Л.В.електротехніка – 33

Загребельна Я.Ю. – матеріалознавство -42

Бегейма Т.Д. – читання креслень – 74

Чімбір В.В. – охорона праці -63

 

 

56,2%

Спецпредмети

 (слюсар-ремонтник, електрогазозварник, стропальник)

Гулий Р.Ю.обл. та техн. зварюв. робіт – 52

Стоян Д.М. –ТО та ремонт – 63

Микитін А.В. допуски – 63

Гула С.Л.- спецт. строп. робіт – 41

Загребельна Я.Ю. – матеріалознавство–44

Бегейма Т.Д. технічне креслення – 55

Кубанова Л.В.електротехніка – 42

Чімбір В.В. – охорона праці -53

 

51,5%

 

 

 

 

 

 

 

Спецпредмети

(слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловоза, машиніст електровоза)

Пушко В.М.будова тепловоза – 65 управління – 54, ПТЕ – 65, охорона праці – 61

будова рух. складу – 67

технологія галузі – 83

гальма рухомого складу – 61

Микитін А.В.допуски- 75

Бегейма Т.Д. читання креслень – 88

Загребельна Я.Ю. матеріалознавство – 66

Чімбір В.В. – охорона праці -74

 

 

 

68,2%

 

 

 

 

 

 

Спецпредмети

 (водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С», слюсар – ремонтник, водій великовантажних автомобілів)

Кривенко О.І.– ПДР – 50, будова автомобіля – 74, основи безпеки дорожнього руху – 70

охорона праці – 77

професійна етика водія -80

основи законодавства – 88

Бегейма Т.Д. – технічне креслення – 88

Мандригеля Л.М. – гірнича справа – 67,

Загребельна Я.Ю.матеріалознавство- 62

Чімбір В.В. – охорона праці -70

 

 

72,9%

 

 

 

 

 

 

 

Спецпредмети

(слюсар – ремонтник, машиніст бульдозера)

Фенько  В.М.  – гідравліка – 83, теплотехніка – 75, ТО та ремонт – 92

Бегейма Т.Д. – читання креслень – 90

Кубанова Л.В. – електротехніка – 42

Загребельна Я.Ю.матеріалознавство–50

Гула С.Л. – технічна механіка та деталі – 42

Мандригеля Л.М. – гірнича справа – 75

 

 

 

68,6%

 

 

 

 

Спецпредмети

(слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів, машиніст крана автомобільного)

Марчук І. П.- спецтехнологія – 47, будова вантажного автомобіля -58

Скринник О. В. – допуски і технічні виміри- 70, матеріалознавство – 64

Кутуєва Т.Г.  електротехніка – 65, будова та експлуатація автомобільного крана -54

Кривенко О.І.ПДР – 50,  ОБДР і перша медична допомога – 65

Чімбір В.В. – охорона праці -82

 

 

 

62%

 

 

 

 

 

 

Спецпредмети

(швачка)

Чімбір В. В.-технол. виготовлення швейних виробів -61, обл. швейного виробництва -56,

основи конструювання  швейних виробів – 64

Рябіч Л.Є. – матеріалознавство – 46

Кутуєва Т.Г.  – електротехніка – 45

Бегейма Т.Д. – спеціальне малювання – 82

 

 

59%

 

 

 

 

Спецпредмети

(штукатур, маляр)

Чімбір В.В. – охорона праці -75

Кутуєва Т.Г.  – електротехніка – 58

Дробаха І.О.  – технол. малярних робіт – 75, матеріалознавство – 70

Бегейма Т.Д. – будівельне креслення – 61

 

 

67,8%

 

 

 

Спецпредмети

(електрозварник ручного зварювання», муляр)

Чімбір В.В. – охорона праці – 62

Кутуєва Т.Г.  – електротехніка – 69

Дробаха І.О.  – технол. кам’яних робіт – 62, матеріалознавство – 62

Бегейма Т.Д. – будівельне креслення – 64

 

 

63,8

 

 

 

 Читання креслень Бегейма Т.Д.

 

78%
Технічне креслення Бегейма Т.Д. 63%
Матеріалознавство Загребельна Я.Ю. 50%
Охорона праці Пушко В.М. – 57

Чімбір В.В. – 67

     62%
Електротехніка Кубанова Л.В. 48%
Ділова активність Лопушенко І.П. – 69

Кутуєва Т.Г. – 86

77%
Інформаційні техн. Кузьменко А.В. 75%
 Основи галуз. економ                 Харлінська З.Є. – 70

Дробаха І.О. – 55

62,2%
Основи прав. знань                              Грицак І.М. 68%
Техніка пошуку роботи Кутуєва Т.Г. 77%
   

Загальна  якість знань:  

 

64,5%

 

  • Share :