Роботу методичної комісії очолює її голова, викладач  фізики і математики вищої категорії
                        Давидова Раїса Олексіївна.
   Методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів     налічує 20 педагогічний працівник. 
   З них: вищу освіту мають 19 викладачів; середньо –  технічну – 1 викладач.
Категорії:
вища – 10 викладачів;
перша – 3 викладача;
друга – 3 викладача;
спеціаліст – 4 викладачів.
викладач-методист – 2 чол.

СКЛАД КОМІСІЇ:

 • Скрипник С.Ф.- методист
 • Стромило О.І. – викладач
 • Кузуб Є.М.. – викладач
 • Гоєнко Л.М. викладач
 •  Рябич В.М. – викладач
 • Овчар А.С. – викладач
 • Загребельна Я.Ю. – викладач
 • Ткаченко Г.М. – викладач
 • Скринник О.В.- викладач
 • Лопушенко І.П. – викладач
 • Гула О.Л. – викладач
 • Бондаренко Т.І. -викладач
 • Вербівський В.Е. – викладач
 • Грицак І.М. –викладач
 • Іващенко І.В. -викладач
 • Кузьменко А.В. – викладач
 • Харлінська З.Є – викладач
 • Стромило О.І . – викладач
 • Чімбір В.В. – викладач 

 Головною функцією методичної комісії є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку професійно-технічної освіти, передовим педагогічним досвідом, поглиблення знань педагогічних працівників загальноосвітніх предметів з термінами зі спеціальностей, які здобувають учні в училищі та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня. 

Методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів у 2017-2018 н.р. працює над єдиною методичною проблемою:

Підвищення ефективності уроку шляхом творчого пошуку та професійної спрямованості навчання

Викладачі загальноосвітньої підготовки використовують такі інноваційні технології: бінарні уроки фізики та спеціальних предметів(Давидова Р.О.); професійна спрямованість уроків (Скрипник С.Ф., Давидова Р.О., Бондаренко Т.І., Гоєнко Л.М.); проектні технології (Лопушенко І.П., Кузьменко А.В.), опорні конспекти як ефективний засіб вивчення матеріалу (Срипник С.Ф., Гула О.Л., Скрипник Л.В.).

4 роки поспіль викладачі загальноосвітніх предметівзпрацюють над інноваційним проектом на тему: Розробка та випуск міні-посібників для учнів.

Так розроблено міні-посібники для учнів та викладачів:

 • Історія очима людини(Лопушенко І.П.)
 • Математика у професії кухар(Скрипник С.Ф., впроваджено до вивчення в ПТНЗ області)
 • Ігрові методи на уроках суспільних предметів(Лопушенко І.П.)
 • Опорні конспекти на уроках геометрії(Скрипник С.Ф.)
 • Як зробити урок сучасним(Гоєнко Л.М., впроваджено до вивчення в ПТНЗ області).
 • Бінарні уроки фізики та спеціальних предметів як засіб до підвищення якості знань учнів(Давидова Р.О.)
 • Кросворди на уроках фізики(Давидова Р.О.)

Дієвою формою обміну досвідом роботи є відкриті уроки та виховні заходи.

    Позакласний захід для трьох груп з професії “Кухар, офіціант” проведено викладачем математики Срипник С.Ф. та викладачем ТПЇ Скрипник Л.В. на тему: Математика у моїй професії.

 •     Бінарний урок фізики та слюсарної справи в групі 4/14  з теми «Клепання», викладачі Давидова Р.О. та Кучерява СЛ. (професійна спрямованість, використання інформаційно-комп’ютерних технологій)
 • Бінарний урок з будови автомобіля в групі Т-1/14  з теми «Система запалювання»  та фізики викладачі Кривенко О.І.,
 • Давидова Р.О. (між предметні зв’язки, використання інформаційно-комп’ютерних технологій) 
 •  Бінарний урок спецтехнології зварника з теми «Технологія складання поліетиленових труб» в групі 3/13 та фізики, викладачі Гулий Р.Ю., Давидова Р.О. (між предметні зв’язки, використання інформаційно-комп’ютерних технологій)
 • Урок-подорож  з правил дорожнього руху на тему «Обов’язки і права велосипедистів», викладач Кривенко О.І.
 • Бінарний урок математики та ТПЇ на тему «Паралельність прямої і площини», викладачі Скрипник С.Ф., Скрипник Л.В.(професійна спрямованість, використання інформаційно-комп’ютерних технологій)
 • Урок  виробничого навчання в групі 5/15 з теми «Приготування дріжджового тіста», майстер в/н Первій Л.В., викладач Скрипник Л.В.(використання інформаційно-комп’ютерних технологій)
 • Урок-проект з  виробничого 
 • навчання в групі Т-1/14 з теми  «Обпилювання плоских поверхонь». Майстер Мандригеля Л.М.(використання регіонального компоненту)
 • Виховний захід для першокурсників з теми «Патріотизм – мода чи самосвідомість нації?», викладач Дарій Ж.В.(національно-патріотичне виховання).
 • Відкритий урок геометрії на тему: Паралельність прямої і площини, викладач Скрипник С.Ф.

 Із статтею «Використання інтерактивних методів роботи з учнями на уроках історії» викладач Лопушенко І.П. взяла участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»  Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м.Київ.

У поточному році продовжується впровадження інноваційного проекту на тему: Розробка міні-посібників для учнів та викладачів.

Термін реалізації проекту: 2015-2018рр.

Впроваджується інноваційний проект на тему: Бінарні уроки фізики та спеціальних предметів як засіб до підвищення якості знань учнів

Термін реалізації: 2016-2018 н.р.

До методичних надбань викладачів комісї належать розробки різноманітних конкурсів, бінарних та інтегрованих уроків, заняття-вікторини, різноманітні конкурси та змагання. Результатами роботи є як активність на уроках, так і інтерес учнів до вивчення предметів загальноосвітнього циклу.

      Важливим завданням методичної та навчально-виховної роботи викладачів комісії є поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця і активізації його пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно- пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, комп’ютеризація навчального процесу з використанням широкого спектру програмного забезпечення.

      Викладачі у навчальному процесі поєднують педагогічний такт та вимогливість, принциповість та доброзичливість, проводять заняття на належному професійному рівні з застосуванням інноваційних технологій, є хорошими наставниками для наших учнів.

 • Share :