Методичну комісію гірничо-добувного профілю очолює Гула Світлана Леонідівнавикладач спеціальних предметів, майстер виробничого навчання

    До складу комісії входять:

  •   Ткаченко А.І. – заступник директора з НВР
  •   Піша В.А. – майстер в/н
  •   Фенько В.М. – викладач
  • Гулий Р.Ю. – викладач
  • Шокало А.М. – майстер в/н
  • Рак Н.М.- майстер в/н
  • Мішина Г.Є. – майстер в/н
  • Дудченко Л.П. – майстер в/н
  • Дробаха І.О. – викладач

Головним завданням методичної комісії є удосконалення процесу навчання і виховання учнів, турбота про підвищення якості уроків; впровадження ефективних форм, методів, інноваційних технологій, технічних засобів навчання; широка пропаганда передового педагогічного досвіду.

Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії: Вивчення та впровадження новітніх  технологій у навчальний процес.

Діяльність педагогічного колективу методичної  комісії зосереджена на:

-ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної інфраструктури;

-підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі використання сучасних навчальних технологій навчання;

– науковому обґрунтуванні та удосконаленні методики навчання;

– підготовці різних видів завдань для індивідуальної роботи, які, безумовно, допоможуть учням в оволодінні знаннями;

 Викладачами систематично розробляються посібники, дидактичні матеріали з предметів: різнорівневі, тестові завдання, опорні конспекти. Створюються мультимедійні презентації до тем, фото та відеоматеріали. Більшість навчальних кабінетів забезпечена комп’ютерними комплексами.

 Для формування творчої активності майбутнього кваліфікованого робітника, розвитку його професійних пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головне завдання при підготовці кваліфікованих робітників -виховання у них високої відповідальності, організованості, креативності, творчого ставлення до праці.

 

  • Share :